Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PARASZUPERSZTÁR Pályázat..

2014.03.26

Hazánk egyik legnagyobb és legrégebbi civil szervezete, a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 2014-ben kulturális tehetségkutató versenyt
indít a fogyatékos emberek számára.
A ParaSzuperSztár célja, hogy megtalálja azokat a fogyatékossággal élő tehetségeket, akik
eddig még nem tudták megmutatni magukat a szélesebb nyilvánosságnak, és a
tehetségkutató folytatásaként egy tehetséggondozó program keretében segítse őket
kulturális, művészeti pályájuk elindításában és kiteljesedésében. A rendezvény ötletgazdái
Farkas Bálint színművész, Bálint Emese színész, énekes, harmonika művész, Monspart
Sarolta tájfutó világbajnok.
Kik nevezhetnek?
Bármely, magyarországi fogyatékossággal élő személy vagy csoport, a fogyatékosság
típusától és életkortól függetlenül. A csoport maximum 10 főből állhat.
Van-e nevezési díj?
Nincs nevezési díj.
Hogyan nevezhet?
Nevezni az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és e-mailben vagy postán történő
visszaküldésével lehet. A jelentkezéseket e-mailben a
paraszupersztar@meosz.hu e-mail
címre, vagy postán a 1032 Budapest, San Marco utca 76 címre lehet küldeni. Jelentkezési
határidő 2014. április 30. A nem a kiírásnak megfelelően beküldött, vagy határidő után
beküldött jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
A verseny kategóriái:
1. Előadó-művészet
2. Alkotóművészet
Mindkét kategóriában külön nevezési lapon és feltételekkel lehet nevezni.
Részletes kiírás:
Előadó-művészet
Ebben a kategóriában – a jelentkezések területi megoszlásától függően – területi, regionális
elődöntőket szervezünk. Ezek helyéről, időpontjáról a jelentkezések lezárulta után értesítjük
a résztvevőket.
A versenyre jelentkezőknek az előadandó produkcióról vagy korábbi, hasonló jellegű
produkcióikról a jelentkezési lap mellékleteként e-mailhez csatolva vagy CD-n, illetve DVD-n
videó vagy hangfelvételt kell csatolniuk. Azok a jelentkezők, akik nem tudják előzetesen
bemutatni ily módon a portfóliójukat, a jelentkezési lapon ezt jelezzék, és a szervezők
felveszik velük a kapcsolatot. A hangban vagy videón történő bemutatkozáshoz nem
szükséges professzionális felvétel. Amennyiben a jelentkező a jelentkezési lapot és a
portfóliót elektronikusan email-hez csatolva küldi be, a csatolmány mérete a 100 MB-ot nem
haladhatja meg.
A zsűri a beérkező produkciókat előszűri, a beküldött anyagok alapján kiválasztja azokat,
akiket a területi döntőkre behív. A versenyre való jelentkezés tehát nem jelent automatikus
részvételt a területi elődöntőkön.
Előadó-művészeti kategóriák
Az előadások időtartama maximum 5 perc lehet, kivéve a színjátszás kategóriát, ahol az
időtartam maximum 10 perc. Jelentkezhetnek egyének és csoportok, a fellépő csoportok
maximális létszáma 10 fő. Az elődöntők és döntő színpadtechnikáját, hangosítását a
rendezők biztosítják.
Próza- és
versmondás
vers,
prózarészlet
Kérjük a jelentkezéskor
közölni az előadandó mű
szerzőjét, címét.
Színjátszás színmű (részlet)
musical (részlet)
egyéb színpadi alkotások
A szükséges kellékekről vagy
díszletekről a jelentkezőnek
kell gondoskodnia. Kérjük a
jelentkezéskor közölni az
előadandó mű szerzőjét,
címét.
Ének
ezen belül nincs stílusbeli
meghatározás (klasszikus,
modern, pl.: opera,
könnyűzene, népdal, kórus)
A kísérő zenét, amennyiben
van, a jelentkezőnek kell
DVD-n magával hoznia MP3
formátumban.
Tánc
ezen belül nincs stílusbeli
meghatározás (pl.: balett,
modern táncok, néptánc)
A kísérő zenét, amennyiben
van, a jelentkezőnek kell
DVD-n magával hoznia MP3
formátumban.
Hangszeres zenei
előadó-művészet
instrumentális (klasszikus,
könnyűzene)
kamarazene
A saját hangszer szállításáról
a jelentkezőnek kell
gondoskodnia.
Egyéb
pantomim
stand up
bűvészkedés
jelentkezőktől függően
A kellékeket a jelentkezőnek
kell biztosítania.
Alkotóművészeti kategóriák
Jelentkezhetnek egyéni és csoportos alkotók. A jelentkezésekből előzsűrizés után
választjuk ki a döntő résztvevőit. A legjobb alkotásokból vándorkiállítást szervezünk.
Fotó
egy versenyző maximum 3 fotóval vagy 1 fotósorozattal (max. 6
db) pályázhat. A fotókat digitálisan kell benyújtani legalább 5
megapixel méretben. A kiállítási példányok előállítását a
rendező magára vállalja. Amennyiben a jelentkező számára a
fotográfia valamilyen oknál fogva csak papíron áll
rendelkezésre, illetve digitálisan nem tudja beküldeni, úgy ezt a
jelentkezési lapon jelezni kell.
nevezés: a fotók jó minőségben papírra nyomtatva, vagy
elektronikus úton beküldve.
Film Egy versenyző maximum 1 filmmel, legfeljebb 10 perc
terjedelemben pályázhat.
nevezés: Kizárólag digitálisan beküldött ..mp4 vagy flv
formátumú film csatolásával a jelentkezési laphoz. A döntőhöz
kapcsolódó vetítéshez a zsűri a nevezett alkotást DVD-n is
bekérheti.
Festmény
olaj, akvarell, tempera, stb.
mérete: maximum 60x90 cm
egy versenyző maximum 3 festménnyel pályázhat
nevezés: Festményenként legalább 1 de max. 3 db jó minőségű,
a benevezett alkotásról készült digitális fotó beküldésével lehet
pályázni. A döntőbe bezsűrizett alkotások szállításáról,
biztosításáról stb. a jelentkezővel való előzetes egyeztetés után
döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti festményt beküldeni tilos!
Amennyiben digitális fotográfiát nem tud a képről küldeni, azt a
jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők felveszik a
kapcsolatot a foto elkészítése céljából.
Grafika
ceruza-, szén- és tusrajz, számítógépes grafika stb.
mérete: maximum 60x90 cm
egy versenyző maximum 3 grafikával pályázhat
nevezés: Grafikánként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű
digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett
alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való
előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti
grafikát beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem
tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők
felveszik a kapcsolatot a fotó elkészítése céljából.
Kisplasztika
anyaga a szobrászat által feldolgozható bármilyen anyag lehet
mérete: maximum 40 cm széles
és maximum 60 cm magas lehet, súlya nem haladhatja meg a 20
kg-ot
egy versenyző maximum 3 kisplasztikával pályázhat
nevezés: Művenként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű
digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett
alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való
előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti
alkotást beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem
tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők
felveszik a kapcsolatot a fotó elkészítése céljából. A művet
körbe kell fotózni, hogy minden oldalról látszódjon.
Népi- és
iparművészeti
alkotás
faragás, hímzés, szövés, horgolás, kosárfonás, ékszerkészítés
stb.
mérete: maximum 40 cm széles
és maximum 40 cm magas lehet, súlya nem haladhatja meg a 20
kg-ot
egy versenyző maximum 3 alkotással pályázhat
nevezés: Művenként legalább 1, de max. 3 db jó minőségű
digitális fotó beküldésével lehet pályázni. A döntőbe bezsűrizett
alkotások szállításáról, biztosításáról stb. a jelentkezővel való
előzetes egyeztetés után döntünk. Előzsűrizés előtt eredeti
alkotást beküldeni tilos! Amennyiben digitális fotográfiát nem
tud küldeni, azt a jelentkezési lapon jelezni kell, a szervezők
felveszik a kapcsolatot a foto elkészítése céljából.
Saját irodalmi
alkotás
vers, novella, esszé, mese stb.
terjedelme: maximum 12 000 karakter szóközökkel
egy versenyző maximum 3 írásművel pályázhat, de a 12 000
karaktert az írásművek összessége nem haladhatja meg.
nevezés: Az alkotásokat elektronikus úton a jelentkezési lappal
együtt kell beküldeni ..doc, .txt, .pdf formátumok
valamelyikében. Amennyiben az alkotó művésznek nem áll
rendelkezésre elektronikus beküldési lehetőség, úgy a műveket
postai úton, három példányban kell benyújtani a nevezési lappal
egyidejűleg.
Díjazás
Az előadó-művészi és alkotóművészi pályázatok összdíjazására 1 millió forint áll
rendelkezésre. A díjak mértékét, kiadását a zsűri határozza meg.
Szabályzat
1. Valamennyi jelentkező a jelentkezés beküldésével tudomásul veszi, hogy adatait
rögzítik és nyilvántartják.
2. A jelentkezők tudomásul veszik, hogy területi elődöntőkön, az országos döntőn, az
ezekhez kapcsolódó rendezvényeken fotók és videó-, valamint hangfelvételek
készülnek róluk. E feltételek engedélyezési, sugárzási és szerzői jogát a MEOSZ
birtokolja és adja tovább.
3. Az alkotó művészi pályázat jelentkezői a jelentkezéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy a
jelentkezésben foglalt műveiket a MEOSZ nyilvánosságra hozza, megjelenítse, nonprofit
publikációkban közreadja, promóciós anyagokban szerepeltesse, időbeni és
minden egyéb korlátozás nélkül használja, kiállításokon szerepeltesse. E feltétel
tudomásul vétele nem jelenti a szerző szerzői jogainak, valamint az alkotáshoz fűződő
tulajdonjogának átadását, illetve korlátozását. Az alkotóművészeti pályázó tudomásul
veszi, hogy a beadott képek, emberábrázolások nyilvános bemutatásával okozott
személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt terheli. A pályázat kiírói
és lebonyolítói személyiségi és szerzői jogi kérdésekben jogi felelősséget nem
vállalnak.
4. Az elődöntők és döntők zsűrijét a MEOSZ elnöke kéri fel. A zsűrik döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs.
5. A kiállítások és rendezvények színvonalas megrendezésének feltételeit kiírók
biztosítják. Ebben benne foglaltatik a résztvevők lehető legnagyobb mértékű
akadálymentességi feltételeinek biztosítása, a beküldött alkotások
vagyonvédelmének biztosítása.
6. A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben úgy látják, egy-egy
produkció szakmai vagy fizikai segítségre szorul, azt külön megadhassák. Ez
természetesen csak a fogyatékosságból eredő hátrányok leküzdésére szorítkozhat,
nem a produkció vagy a műalkotás művészi színvonalának emelésére.
7. A rendezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a beérkező jelentkezések
függvényében egyes kategóriákat töröljenek, vagy új kategóriákat hozzanak létre.
A lebonyolítás várható időpontjai
Jelentkezési határidő: 2014. április 30.
Előzsűrizés, területi döntők: 2014. május 15 - szeptember 30.
Döntő: 2014. december 5.
Kiállítások, antológia megjelentetés, a nyertes produkciók és alkotások bemutatása,
promóciója: 2014. december 5 - 2015. június 30.
2014. március 6.
Dr. Hegedűs Lajos,
a MEOSZ elnöke
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.