Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pályázat (Határídő 2013.06.25)

2013.05.28

      VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK

 VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE

 8200 Veszprém Kossuth u.10.I.em.114.

     Levélcím: Pf. 281. Tel. 88/405-105     

-------------------------------------------------

 

 

                                                  PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete a személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználása tárgyában pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

 

A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz (fehér bot, nagyító, beszélő eszköz, szemüveglencse, írógép, szám.tech. eszköz,, diktafon, stb.) vásárlás támogatására, valamint tanulmányi támogatásra nyújtható be.

Pályázhatnak az egyesület tagjai, amennyiben az egy főre jutó jövedelmük – fogyatékossági támogatás nélkül – nem haladja meg

családban élők esetében a havi 90.000 Ft-ot,

         egyedülállók esetében pedig a havi 130.000 Ft-ot

és nincs tagdíjhátralékuk.

 

 

                        A pályázatok benyújtási határideje 2013. június 25-e.

 

A pályázatokat az egyesület által, a kedvezményes segédeszköz-akcióhoz rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, a vásárolni kívánt segédeszköz feltüntetésével. A pályázathoz az egy főre jutó jövedelem megállapítását szolgáló igazolásokat (nyugdíjszelvény, munkáltatói jövedelemigazolás, tanulói jogviszony-igazolás stb.) csatolni szükséges.

Tanulmányi támogatás iránt benyújtott pályázat esetén, a pályázónak iskolalátogatási-, illetőleg hallgatói jogviszony-igazolást is csatolnia kell.

A pályázatokat az egyesület címére kell megküldeni: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I. em. 114. (levélcím: Pf.: 281).

A beérkezett pályázatokat az egyesület elnöksége legkésőbb 2013. június 30. napjáig bírálja el. Az elbírálás során előnyben részesítendők azok, akik 2012. évben nem nyújtottak be pályázatot, illetőleg nem részesültek támogatásban. Segédeszköz vásárlás támogatása esetén, a támogatás mértéke nem haladhatja meg a bekerülési költség 50 %-át.

Az elnökség döntéséről a pályázókat értesítjük azzal, hogy a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszközt 2013. január 1 – október 30-a közötti időszakban vásárolják meg és a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési számlát legkésőbb 2013. október 30-ig  egyesületünkhöz benyújtják.

 

 

Veszprém, 2013. április 27.

 

 

                                                                                               Csehné Huszics Márta Hu

                                                                                                                         elnök

 

 

 

      VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK

 VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE

 8200 Veszprém Kossuth u.10.I.em.114.

     Levélcím: Pf. 281. Tel. 88/405-105     

--------------------------------------------                                                  

                                                                           I G É N Y L Ő L A P

kedvezményes segédeszköz vásárláshoz

 

Alulírott………………………………………………név, telefon szám:……………………

………irányítószám………………………..helység……………………………………u.hsz.

a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületének …………………törzsszámú

tagja, kérem szíveskedjenek részemre kedvezményesen: pontírógépet, szemüveget, kazettás magnetofont,stb………………………………………..................................juttatni.

A kért eszköz bekerülési költsége:………………Ft

 

Születési hely, év, hó, nap……………………………………………………………………...

 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

 

Foglalkozás:……………………………………………………………………………………

 

Közös háztartásban élők száma:……fő

Egy főre eső jövedelem (fogyatékossági támogatás, vak személyi járadék nélkül, jövedelem igazolás szükséges a közös háztartásban élőkre vonatkozóan is) ……………………..

 

Indokolás: a segédeszközre tanulmányaim folytatásához, munkám ellátásához…………

…………………………………………………………………..van szükségem.

Kijelentem, hogy az igényelt segédeszközzel sem tulajdon, sem kölcsönzés formájában nem rendelkezem.

 

……………………20…………………….

                                                                                              ……….…………………………..

                                                                                                              igénylő aláírása

 

A Megyei Elnökség határozata:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

 

                                   Csehné Huszics Márta

Huszic

                                               elnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.