Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közgyógyellátás 2014.Kinek jár és hogyan?

2014.08.21

A közgyógyellátás egy szociális alapon járó támogatás féle azoknak, akiknek segítségre van szükségük a gyógyszerek megvásárlásához, vagy a vizsgálatokhoz és az egyéb gyógyászattal kapcsolatos térítésekhez. A rendszer törvényileg szabályozott, és szigorú szabályai vannak, valamint jogosultsági feltételei. Nyilvánvaló, hogy aki súlyos betegségben vagy betegségekben szenved, kíváncsi arra, hogy az állam mennyiben nyújt ehhez támogatást és ellátást.

Fotó: © Nina Matthews Photography / Flickr
Fotó: © Nina Matthews Photography / Flickr
A közgyógyellátás tulajdonképpen az egészségi állapota megóvásához és a gyógyuláshoz segít hozzá azzal, hogy az ehhez szükséges kiadásokat redukálja le.

A közgyógyellátás iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes országos egészségpénztár járási hivatalához kell benyújtani és mellékelni kell hozzá a háziorvos által kiállított, ehhez szükséges igazolását. Ha pedig méltányosságiközgyógy-ellátást szeretnénk megállapíttatni, akkor a kérelmünket az önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. A jegyző az igazolást öt munkanapon belül megküldi az egészségbiztosítási szervnek, de ezelőtt vizsgálja a jövedelmi feltételek meglétét, és csak ezek megléte esetében küldi tovább a kérelmet. Az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalást fog kibocsátani, amiben megállapítja a rendszeres gyógyító ellátások havi költségét és megjelöli a gyógyszerkeret egyénileg meghatározott tartalmát, vagyis a gyógyszerek térítési díjának összegét.

Most tekintsük át, milyen közgyógyellátási jogosultsági jogcímek léteznek. A közgyógy jogosultságnak három fajtája létezik, egyrészt az alanyi jogon járó közgyógyellátás, valamint a normatív alapon járó közgyógy és a méltányossági.

Alanyi jogosultsággal rendelkeznek: a rendszeres szociális segéllyel rendelkező egészségkárosodott; a rokkantsági járadékkal rendelkező, a max. 30%-os rokkant; a rokkantsági ellátásban részesülő; valamint aki után magasabb összegű családi pótlékban részesül a szülője. Ezeken az eseteken kívül vannak még esetek, de ezek voltak a leggyakoribbak.

Vannakmég a normatív alapon jogosultak, ami azt jelenti, hogy akinek a gyógyító ellátása költségei meghaladják a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 százalékát minden egyes hónapban, vagyis a 2.850 .-forintot és a havi jövedelem a családban egy főre nem éri el a nyugdíjminimumot, vagyis a 28.500.-forintot, egyedül élő esetében a 42.750.-forintot.

Méltányossági megállapításra is lehetőség van, ekkor viszont a jegyző állapítja meg a közgyógy jogosultságot, tehát hozzá kell fordulni kérelemmel, és az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeket kell megvizsgálni, hogy a kérelmező rászorult megfelel e ezeknek.

Aki közgyógyellátásra jogosult, az kap egy közgyógy igazolványt. Ezzel az igazolvánnyal arra lesz jogosultsága, hogy térítésmentesen vegyen meg egyes olyan gyógyszereket, amelyeket a társadalombiztosításon belül a támogatás alcsoportba besoroltak, vagyis nem valamennyi féle fajta gyógyszerre lehet igénybe venni, továbbá nem korlátlanul, hanem csak az egyén részére megállapított gyógyszerkeretén belül. A gyógyszerkeret maximálisan havonta csupán 12.000.-Ft lehet, de ha nem éri el az ezer forintot a gyógyszerigény, akkor nem állapítanak meg keretet. Az éves keret mellett megállapíthatnak eseti keretet, ami 6000.-Ft.

A közgyógy felhasználható még gyógyászati segédeszközökre, valamint protetikai és fogszabályozó eszközökre, és az ehhez kapcsolódó javítás költségeire is kiterjedően, valamint felhasználható gyógyászati ellátásokra, amit orvosi rehabilitáció miatt kell igénybe venni.

Az egyén gyógyszerköltségét mindig úgy határozzák meg, hogy a krónikus betegségéhez mérten az egy hónapra jutó legkisebb költségű és legalacsonyabb terápiás költséggel felszámolt készítményeket veszik számba, de maximum 6.000.-Ft összegig vehető csak figyelembe. és nem kizárólag a szakorvosi rendelvényes gyógyszerek.

Abban az esetben, ha a havi gyógyszerköltség meghaladja a 6.000,- forintot akkor csak a szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek alapul vételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható meg magasabb összeg.

Olyan eset is gyakorta van, hogy az egészségi állapot romlása miatt magasabb költségű gyógyszerigények lépnek fel, vagy a gyógyszerek térítési díja, a gyógykezelés ellenértékében történik változás, ezért a gyógyszerigény havi összegét emelni szükséges. Továbbá ez a változás meghaladja az ezer forintot, akkor lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, ha azt a jogosult kérelmezi. Ez a magasabb gyógyszerkeret attól a naptól jár, hogy az erről szóló határozatot meghozták és 15 nap eltelt, ami a fellebbezési határidő. Ha ennek az ellenkezője történik, vagyis csökken a gyógyszerkeret, az már a határozathozataltól számított 30. naptól jár.

Forrás: www.mixin.hu/magyarorszag/kozgyogyellatas-kinek-jar-es-hogyan#.U_YmwKM5ZiT

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pápa City

Szabó Kálmán,2014.08.21 19:21

Levélben kérdezték tőlünk,ezt találtam a közgyógyellátásról,talán mást is érdekel.