Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató tehetségsegítő programok

2015.08.01

Fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő fiatalok tehetségsegítő programokban való részvételének támogatása.

Támogatás összege, mértéke

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Pályázók köre

A pályázat keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

 • Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:
  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
  • kollégium,
  • pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló, köznevelési feladatokat is ellátó intézmények;
 • A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel;
 • Belső egyházi jogi személyek,

amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.

A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tagintézmény/intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

Tagintézmény/intézményegység önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye/intézményegysége kíván pályázatot benyújtani, úgy minden tagintézménynek/intézményegységnek szükséges a regisztrációt elvégeznie.

Támogatási időszak

A Pályázó által a pályázatban megjelölt,

 • támogatási előleg formájában nyújtott támogatás esetében 2015. július 1. és 2016. június 30. közé eső időszak, illetve
 • beszámolót követően nyújtott támogatás esetén 2015. július 1. és 2016. május 15. közé eső időszak,
  amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a támogatott program, illetve projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és jelen Pályázati Kiírás 19.3. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) meg kell történnie.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő tehetségígéretek száma minimum 5 fő, maximum 10 fő fiatal lehet.
 • Legalább 60 órás tanórán kívüli, már működő, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetségműhelybe bevonni kívánt fogyatékossággal élő kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 3 fő, maximum 5 fő lehet.
 • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, legalább 20 órás, kisebb létszámú (minimum 2 fő, maximum 5 fő fiatal) műhely alkotja, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 10 fő, maximum 20 fő fogyatékkal élő tehetség vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani!

A komplex tehetséggondozó program megvalósításába gyógypedagógust és/vagy fejlesztőpedagógust szükséges bevonni.

Kötelezően választandó egyéb kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett napközis vagy bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó tábor megvalósítása. (A tehetséggondozó tábor az előírt 60 órás programba maximum 15 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 2 napos tanulmányút megvalósítása. (A tanulmányút az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.)
 • A legalább 60 órás komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett, a tehetséggondozó program tematikájához kapcsolódó 1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás-látogatás. (A programelem az előírt 60 órás programba maximum 5 órában számítható be.)

A választott kiegészítő tevékenységekben a komplex tehetséggondozó programot vezető tehetségsegítő pedagóguson/szakemberen túl maximum 1 fő felnőtt kísérő (szülő) vagy kísérő pedagógus részvétele támogatható.

Nem támogatható tevékenységek köre

 • iskolai tanórához kötődő tanfolyam/kurzus,
 • fakultáció,
 • nyelvvizsgára történő felkészítés,
 • ECDL modulok és azok vizsgáira való felkészítés,
 • erdei iskola,
 • versenyfelkészítés,
 • versenyen való részvétel.

Elszámolható költségek

A pályázat keretében támogatás nyújtható a program, a projekt megvalósításához szükséges dologi kiadások; személyi jellegű egyéb kifizetések és tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire. Ezen belül az alábbiakra:

 • Dologi kiadások
  • Adminisztráció költségei
  • PR, marketing költségek
  • Kommunikációs költségek
  • Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költségei
  • Megbízási díj (számlás kifizetés)
  • Élelmiszer, étkezés költségei
  • Nyomdaköltségek
  • Szállás
  • Rendezvények szervezési költségei
  • Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások, kiadások
 • Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések
  • Megbízási díj (bruttó)
  • Megbízási díj munkáltatót terhelő járulékai
  • Reprezentációs költséget terhelő járulékok
 • Tárgyi eszközök, immateriális javak
  • 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök

Adminisztrációs költségre az igényelt támogatás 10%-a fordítható!

Személyi jellegű kifizetésekre kifizetésre – számlás megbízási díj, bér jellegű kifizetés (megbízási díj), munkáltatót terhelő járulékok- az igényelt támogatás 30%-a fordítható!

Tárgyi eszköz vásárlására az igényelt támogatás 30%-a fordítható!

Pályázatok benyújtása

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

Bővebb információ

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat, telefon: 795-5800 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

Forrás:http://rehabportal.hu/palyazatok/fogyatekossaggal-elo-tehetseges-fiatalokat-tamogato-tehetsegsegito-programok

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.